Harmonisk familieliv.

Harmonisk familieliv.

Her er noen begreper som er nyttige for oss å forstå når vi har barn. Barn befinner seg i et hierarki, noe som betyr at noen mennesker står i en høyere posisjon.

Ansvar og makt, betyr mulighet til å dominere og kontrollere, og mulighet til å gi veiledning og beskyttelse.

Den mest grunnleggende følelsen av sikkerhet for et barn eller en ungdom kommer fra å vite at de hører hjemme i familiene sine. Barn og tenåringer trenger å vite at de er elsket til tross for feiltrinn og uansett omstendigheter. Barna trenger å vite at foreldrene tar vare på dem og at de er en viktig del av familien. Når foreldre truer med å sende barnet bort fra familien, blir barnets behov for sikkerhet alvorlig truet, noe som kan føre til forvirring og fortvilelse som kan resultere i forstyrrende atferd.

Tilsvarende i en organisasjon kan trusselen om å bli utvist eller få sparken føre til forstyrrende oppførsel og til feiltrinn på jobben.

Ofte i familier er den ene forelderen mer streng og den andre forelderen mildere. Den milde forelderen føler seg ofte fanget i en konflikt og prøver å glede både ektefellen og barnet. For å løse denne konflikten, er det nødvendig å finne en mellomting der begge foreldrene kan bli enige.

Tilsvarende finner vi både den strenge og den gode lederen på ledernivå i organisasjoner. Den omgjengelige gode lederen, og den krevende strenge lederen. For å unngå konflikter er det viktig for lederne å finne en mellomting.

Å velge 3 områder er en god strategi for å finne en gyllen middelvei på. Barn blir ofte overveldet av for mange krav fra foreldrene.

«Gjør leksene dine, rydd rommet ditt, ta ut søppelet, ta oppvasken, skru av Ipad, ta en dusj.»

Overveldelsen kan føre til at barnet eller tenåringen kan føle at hun eller han ikke kan glede foreldrene sine.

Når en forelder er strengere og den andre er mildere, kan tenåringen i tillegg bli forvirret og usikker.

En løsning er å bli enige om de 3 viktigste kravene og forventningene vi har til barnet. Foreldrene kan diskutere hva som er viktig, og deretter kommunisere til barnet at det kun blir disse 3 kravene som forventes av ham eller henne i en gitt periode, for eksempel i tre måneder. Foreldrene vil si at de vil være helt fornøyde som foreldre hvis barnet/tenåringen oppfyller bare disse 3 kravene. Krav kan for eksempel være at det forventes at tenåringen skal stå opp hver morgen i tide til å gå til skolen, at barnet er hjemme til en viss tid på ukedager og at lekser blir gjort uten oppfordring, da kan foreldrene ikke kreve annen oppførsel med mindre det er en alvorlig situasjon.

Dette er vanligvis en stor lettelse for tenåringen fordi det tar bort forvirringen og overveldelsen. Vanligvis vil barnet begynne å forbedre seg spontant på alle områder i tillegg til de 3 kravene.

Den samme strategien gjelder for organisasjoner. Når det er klare, enkle retningslinjer for oppgaver og ansvarsområder kan forvirring og frustrasjon unngås, og forholdet mellom høyere og lavere sjikt i organisasjonene kan forbedres.

Det er viktig å be om unnskyldning når vi som foreldre gjør feil. Unnskyldningen eliminerer forvirring og bekrefter for barnet forskjellen mellom rett og galt.

På samme måte, når noen høyt i hierarkiet i en organisasjon gjør en feil, er en unnskyldning for å demonstrere ansvar og skille mellom rett og galt viktig.

Rigide regler er passende i militæret. De er ikke passende i en familie. Foreldre må være åpne og villige til å lytte til og forstå barnas følelser og behov.

Vi må være villige til å tillegge barna positive hensikter og være tolerante overfor feil og vanskeligheter. Dette er en måte å få et harmonisk familieliv på.

Mer om barna våre og utfordringene foreldrekonflikt gir i kveld.

Velkommen til webinaret. «Hvordan gjøre ressurssterk i en vanskelig tid.» Klikk link for deltakelse. https://webinar.kevinfroystad.no/

Lev Sterkt, og aldri, aldri gi opp.

www.kevinfroystad.no  


Eldre Nyere


  • Inger Margrete Mikolaisen

    Nydelig


Legg igjen en kommentar

Kommentarer må godkjennes før de publiseres

Liquid error (layout/theme line 122): Could not find asset snippets/enzimify.liquid