Barnas oppførsel.

Har du noen gang vært redd for barnas oppførsel?

Jeg tror noen ganger det skjer fordi vi dømmer barnas oppførsel fordi vi ikke forstår hva som skjer inni dem. Alt vi vet er at vi ikke liker oppførselen fordi den skremmer oss, vi elsker dem og vi vil ikke at de skal bli såret.

Foreldrene kan i gitte situasjoner gi to inkongruente meldinger. En melding kan f.eks være "du er vanskelig og kan velge å bo sammen med noen andre." Den andre meldingen kan i motsatt tilfelle være: "vi elsker deg og ønsker å ta vare på deg." Dette kalles en dobbelbinding. En dobbelbinding oppstår når en person i sammenheng med et intenst emosjonelt forhold får to inkongruente meldinger på samme tid, f.eks "Jeg elsker deg" og "hold deg unna meg."

Mens foreldrene trodde de satte grenser for Ocean, satte de henne ved et uhell i en dobbeltbinding som forvirret henne og gjorde henne fortvilet. På den ene siden var meldingen til Ocean: «vi elsker deg og ønsker å ta vare på deg», men når ting ble vanskelig, ble beskjeden «du er manipulerende, kanskje du burde bo et annet sted». Som et resultat førte dette til at Ocean ikke følte seg elsket eller verdsatt, og på den andre siden kunne hun ikke forlate hjemmet.

Hun var i en dobbel binding. Det var lite hun kunne gjøre for å adlyde disse motstridende meldingene. For å forvirre ting ytterligere, idealiserte faren henne som sin perfekte lille engel, men da hun oppførte seg dårlig ble han voldelig og truet med å skade henne og menneskene hun elsket. Dette fikk Ocean til å mistro og frykte faren sin, den mannen som hun elsket mest i verden.

Double Bind-situasjonen bekrives av Bateson, Jackson, Haley og flere som en prosess der et individ i sammenheng med et intenst forhold blir gitt to inkongruente meldinger, ikke kan skille mellom disse to meldingene, ikke vet hvordan å svare passende eller ikke kan forlate situasjonen. Forfatterne konkluderte med at når et individ gjentatte ganger blir utsatt for denne typen kommunikasjon, er konsekvensen alvorlig forstyrret atferd.

En avgjørende del av dobbeltbinding er at vi ikke kan forlate situasjonen, og dette er ofte tilfellet for barn og unge som ikke kan skille seg fra sine foreldre.

Gjentatt eksponering for dobbeltbindinger av foreldre i barne- og ungdomsårene kan føre til alvorlig forstyrret atferd som vold, selvpåført vold, misbruk av rusmidler eller rømming.

Madanes la i tillegg til dobbeltbindingsteorien ideen om at alvorlig forstyrret atferd hos barn og ungdom også er et resultat av en hierarkisk inkongruens i familien. To inkongruente hierarkier blir definert samtidig. I det ene er ungdommen svak, inkompetent eller mangelfull, og avhengig av foreldrene for beskyttelse, mat og husly, foreldrene er i en overordnet stilling og sørger for og tar vare på henne/ham. Samtidig defineres også et annet hierarki der foreldrene domineres av ungdommen på grunn av hans/hennes hjelpeløshet, trusler eller farlige oppførsel.

Noen ganger kan overdrevet kjærlighet og beundring få foreldre til å holde et barn så høyt at to hierarkier defineres samtidig: i det ene opphøyes barnet til en overordnet posisjon i forhold til foreldrene, og i det andre er foreldrene i overlegne posisjoner og gir ordrer for å kontrollere barnets oppførsel.

Disse dobbeltbindingene og hierarkiske uoverensstemmelsene kan også forekomme blant voksne i familien og på arbeidsplassen.

Ta deg tid til å tenke på familien din, kollegene dine, vennene dine. Hvem kjenner du som opplever en dobbeltbindingssituasjon eller hierarkisk inkongruens?

Velkommen til webinaret. «Hvordan gjøre ressurssterk i en vanskelig tid.» i kveld kl 2030. Klikk link for påmelding: https://webinar.kevinfroystad.no/

Lev Sterkt, og aldri, aldri gi opp.

Kevin

www.kevinfroystad.no

 

 

 

 

 


Eldre Nyere


Legg igjen en kommentar

Kommentarer må godkjennes før de publiseres

Liquid error (layout/theme line 122): Could not find asset snippets/enzimify.liquid